Dotacje

Czyste Powietrze – dofinansowanie do 135 000 zł

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne odnawialne źródła spełniające najwyższe normy, w tym pompy ciepła oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Więcej informacji i przysługujących kwot dotacji można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

Mój Prąd 5.0 – dofinansowanie do 58 000 zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił kolejny, piąty już nabór wniosków dla osób fizycznych w cieszącym się wielką popularnością programie „Mój Prąd”. Maksymalne dofinansowanie z NFOŚiGW na panele wraz ze zintegrowanymi urządzeniami może sięgnąć nawet 58 tys. złotych. Więcej szczegółów na temat programu i jego założeń mogą Państwo znaleźć na: https://mojprad.gov.pl/

 

Ulga termomodernizacyjna

W ramach obowiązującej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy właściciel domu jednorodzinnego, ma możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. W praktyce może on odliczyć od podstawy podatku dochodowego – wydatki do kwoty 53 tys. zł. brutto (z VAT). W sytuacji, kiedy małżonkowie posiadają prawo współwłasności do nieruchomości, limit ulgi dotyczy każdego z osobna (2 x 53 tys. zł.). Ulga przysługuje zarówno osobom fizycznym rozliczającym się wg stawek 17% i 32%, podatkiem liniowym (19%), jak  również opłacający ryczałt od przychodów.

 

Ulga w podatku rolnym

Wysoki stopień automatyzacji w rolnictwie, skutkuje dużym zużyciem prądu, który stanowi nawet do 20% wszystkich kosztów wytwórczych. W sytuacji, gdy osoba taka podlega podatkou rolnemu, może ona dodatkowo odliczyć 25% wydatków brutto lub 25% wydatków netto w przypadku podatników VAT, jakie przeznaczy na budowę w swoim gospodarstwie paneli fotowoltaicznych. W związku z faktem, że koszty budowy fotowoltaiki dla gospodarstw rolnych i hodowlanych są wyższe, niż w przypadku systemów dla domów jednorodzinnych, ulga może być „konsumowana” nawet przez 15 lat (również przez następców prawnych).

Agroenergia

Adresatem programu jest sektor rolniczy. Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe oraz pompy ciepła o mocy powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny. Dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych do instalacji wytwarzających energię, nie więcej niż 15 000 zł.

https://www.gov.pl/web/nfosigw/czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszace-magazyny-energii

Zwrot VAT

Odliczenie VAT od podatku należnego. VAT na instalację fotowoltaiczną dla klientów biznesowych wynosi 23%.

Grant OZE 

Program dla jednostek samorządu terytorialnego, towarzystw budownictwa społecznego, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, osób fizycznych.

Koszt dofinansowania – do 50% kosztów netto inwestycji.

  Napisz do nas

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.

  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.


  ul. Lubelska 36, 10-408 Olsztyn, tel.: 602 152 700, mail: biuro@sun4you.pl

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych,
  Polityka Prywatności.
  Akceptuję